Zaštitni hemijski otporan kombinezon – Tychem C

Zaštitni hemijski otporan kombinezon – Tychem C, pruža zaštitu od različitih vrsta koncentrovanih neorganskih hemikalija i ultra finih čestica, štiti od radioaktivnih čestica i otporan je na prskanje tečnosti do pritiska od 2 bara. Pruža i biološku zaštitu – ispunjava uslove standarda EN 14126 u najvišoj klasi, otporan je na najčešće korišćene supstance pri poslovima dekontaminacije. Omogućava zaštitu tipa 3B i udobnost i lakoću pokreta. Kombinezon je paropropusan, odlaže se na otpad na uobičajen način jer ne sadrži halogena jedinjenja. Kapuljača ima elastičnu traku i samolepivu traku za bradu što omogućava bolje prijanjanje uz maske za disanje, kombinezon ima dvostruku samolepljivu traku preko patent zatvarača i elastičnu omču za kačenje oko prstiju kao i elastičnu traku oko struka, na krajevima rukava i nogavica. Šavovi su šiveni i vareni. Kombinezon koji se može koristiti u agrohemiji, bioinženjeringu, hemijskoj industriji, pri dekontaminaciji zagađenog zemljišta i odlaganja opasnih materijala, službama za hitne intervencije prilikom izlivanja opasnih aterija, vatrogasnim službama, pri industrijskom čišćenju i održavanju, primenjuje se u medicini i pri izlaganju biološkim opasnostima, za rukovanje naftom, čišćenje naftnih tankera, u farmaceutskoj industriji, za čišćenje, inspekciju i održavanje rezervoara, itd. Veličina M-XXL

Kategorija III, tip 3, tip 4, tip 5, tip 6, EN 1149-5 1995, EN 1073-2, EN 14126 tip 3B