Eilfix Spulan

Sredstvo je namenjeno za ručno pranje posuđa u ugostitteljstvu, industriji i domaćinstvu. Optimalno usklađena kombinacija aktivnih sastojaka efikasno čisti i jake masnoće.