Drška za mop – aluminijumska

Aluminijumska drška za mopove dužine 1,4 metra.