Dermil

Tečni koncentrat za dezinfekciju na bazi presirćetne kiseline. Dermil se koristi za dezinfekciju površina opreme, materijala, ambalaže, klima uređaja i vazduha u objektima javnog zdravlja , prehrambenoj industriji, industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića,  Cip sistemima, veterini, stočarstvu, poljoprivredi, ugostiteljstvu, kozmetičkoj industriji. Dermil se primenjuje kao radni rastvor razblaživanjem sa vodom u koncentraciji 1,5% do 3%. Nanosi se na prethodno dobro očišćene površine, ručno,prskalicama ili potapanjem..