Buzil Budenat Alkasept D 445 čisti i dezinfikuje 10 L

Buzil Budenat Alkasept D 445 je sredstvo za čišćenje i dezinfekciju u prostorima gde se priprema hrana, javnim prostorima i zdravstvenoj zaštiti. Proizvod ima fungicidna, baktericidna, virocidna i sporocidna (bakterija Clostridium difficile ili skraćeno CDF/cdf je vrsta gram pozitivne bakterije koja formira spore) svojstva.

Čisti i dezinfikuje sve vodootporne površine i podne podloge. Velika moć razgradnje masti i ulja. uvršten na VAH, DVG i IHO liste.

U zavisnosti od koncentracije preporučuje se provera na manjem, skrivenom delu površine. Moguće je da pri višim koncentracijama utiče da izblede pvc materijali koji su u boji, ili se mogu oštetiti aluminijumske površine, akrilno staklo, linoleum i površine prekrivene polimerima.

Evropski standardi: EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 13704.

Pakovanje: 1 L / 10 L
Koncentrat. Ručna i mašinsko čišćenje i dezinfekcija, pH vrednost 13.
100 g contain: 6.9 g didecyl dimethyl ammonium chloride

Deluje na: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa (2% rastvor, 5 minuta), Leptospira interrogans (1% rastvor, 5 minuta), MRSA (1% rastvor, 5 minuta), Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (2,5% rastvor, 15 minuta), Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (2,5% rastvor, 5 minuta), Polioviruses (4-6% rastvor, 30-120 minuta), Adenovirus Typ 5 (2-4% rastvor, 30-60 minuta), Influenza A (H1N1) (0,5% rastvor, 15 minuta), Bacillus cereus (2% rastvor, 30 minuta), Clostridium difficile (5% rastvor, 60 minuta).

NAČIN UPOTREBE: Prvo, ukloniti svu postojeću prljavštinu sa površina. Preporučujemo biorazgradive Hausmann tečnosti za čišćenje pre upotrebe Budenat Alkasepta D 445. Najbolje je čišćenje i dezinfekciju Budenat Alkaseptom D 445 izvršiti korišćenjem odgovarajuće tkanine (krpa, mop) potopljene u rastvor. Ostaviti da se osuši ili isprati vodom nakon određenog vremena delovanja.

PAŽNJA: Površine koje dolaze u kontakt sa hranom ili kožom uvek se nakon čišćenja i dezinfekcije moraju isprati čistom vodom (vodom za piće).

Za više informacija pogledati tehnički list proizvoda Buzil Budenat Rapid D 444.

Šifra artikla: B-D445. Kategorije: , .